SIFAT CÜMLESİNDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

1-Cümlenin Talebî Olmayıp Haberî Olması

2-Mevsufa Dönen Bir Zamirin Bulunması( Zamir, Mezkur veya Müstetir yada Mukadder) Olabilir.[1]

*Nekire kelimeden sonra, emir, temenni, soru v.b. talep kipleri geldiğinde bunlara sıfat diyemeyiz.[2]

*Sıfat cümleyle birlikte müfret, carr-mecrur veya zarf olursa genellikle cümle tehir edilir.

وقال رجل من أل فرعون يكتم ايمانه[3]

Bazen de cümle öne geçer;

فسوف يأت الله بقوم يحبهم و يحبونه اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين [4][1] el-Galayinî, a.g.e, s.227

[2] el-Lebdî, a.g.e, s.226

[3] Zuhruf, 58

[4] Maide, 54

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here