Arapçanın en önemli konularından birisi amil ve mamul konusudur.

AMİL

Raf’, nasb, cerr , cezm gibi durumları meydana getiren fiil, şibhi fiil, ism-i fail, ism-i meful, mastar, ism-i tafdil, sıfat-ı müşebbehe, ism-i fiil, nevasib, cevazim, huruf-i cerr v.b guruplardır.

  MAMÜL

Amilin eseri bunun üzerinde cereyan eder.Bunlar fail, naib-i fail, mübteda, haber, nevasihin ismi ve haberi mefullerin tümü, hal, temyiz, müstesna, muzafun ileyh, fiil-i muzari ve isimlerdir.Mamül başlığı altında incelenen bölümlerden biri de mamülün bittebiyedir.Bu,amilin metbuu vasıtasıyla,tesir ettiği mamüldür.Bizim çalışmamızın konusu da olan mamülün Bit’tebeiyye, na’t, tevkit, bedel, atıf, atf-ı beyan ve münadanın tabilerinden ibarettir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here