İRAB KAVRAMI

            Şekil ve fonksiyon açılarından ayrı ayrı tanımlanmıştır.Şekil bakımından irab kelimelerin sonlarında meydana gelen değişiklikler diye tarif edilir.[1]Bir de kelimenin veya herhangi bir dil öğesinin bulunduğu yerde ifa ettiği görevi açısından tanımı yapılır ki, buna göre irab; kelimenin cümle, cümlenin de kelam içerisindeki yerinin tayin edilmesidir.[2]

Birgivî ise irabı; amil, mamül, amel diye üç ana başlık ve bunların yüz kadar meselesinden tekevvün eden bir yapı olarak ele alır.[3]

 


[1] Şemsuddin İbrahim, Merciu’t-Tullab fi’l-İrab, s.8

[2] Muhammed Muhyiddin Abdulhamit, et-Tuhfetu’s-Seniyye, s.62

[3] el-Birgivî Zeynuddin Muhammed bin Ali, el-Avamil, s.2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here