Sıfat varlıkların nasıllığını niceliğini bildiren yani niteleyen kelime şibh-i cümle veya cümleden oluşabilen kelimelidir.

النعت – هو ما يذكر بعد اسم ليبين بعض احواله أو بعض أحوال ما يتعلق به ويسمى الصفة ايضا

Na’t kendinden önce zikredilen ismin veya o isimle alakası olan bir şeyin bir takım durumlarını açıklayan ifadedir.[1] Bir başka tanım şöyledir:

هو التابع المشتق أوالمؤول به المباين للفظ متبوعه

Bu tanımda ise na’tın müştakk olması ve tevkitle karıştırılmaması açısından matbunun lafzından farklı olduğuna dikkat çekilmiştir. [2]

 


[1] el Galayini Mustafa, a.g.e., s. 221.

[2] İbni Hişam, a.g.e, s.294

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here