SIFAT-MEVSUF UYUMU VE BU UYUMDAN İSTİSNA KILINANLAR

Sıfat, metbuuna (mevsufuna) müfretlikte, tesniyelikte, cemilikte, müzekkerlikte, müenneslikte, marifelikte uyar.(Kısaca, adedde, cinsiyette, irabta, marifelikte bu ikisi arasında uyum vardır.)

Hakiki Sıfat uyumuna örnek:

جاء الرجل العاقل- مررت با الفاطمات العاقلات- رأيت الرجال العقلاء

Sebebi Sıfatta ise durum şöyledir;

جاء الرجلان الكريم ابوهما- ألرجل الكريمة امه-النساء الكريمة امهن

Bu mevsufa dönen zamiri sıfatın taşımaması durumunda böyledir.Burada sıfat olan kelime fiil hükmündedir.İrabta öncesine adedde ve cinsiyette ise maba’dine uyar.Mevsufun zamirini taşıyan sebebi sıfat, mevsufuna aynen hakiki sıfat gibi mutabık olur.

جاءالرجلان الكريما الاب- المرأتان ألكريمة الاب- ألرجال الكرام الاب- النساء الكريمات الاب

İstisnalar;

1-فاعل manasında فعول

2-مفعول manasında فعيل

3-مفعال

4-مفعيل

5-مفعل vezinleri müzekker ve müennes arasında müşterektir.

Mastar sıfatlar, mevsuflarından irab dışında etkilenmezler.Yani tezkirde, te’niste, adedde mevsufa tabi olmazlar.

رجال عدل- امراتان عدل

6-Akıllı varlıklara ait cemiler, cemi müzekker salim değillerse müfret müennes kalıbında da olabilirler.

ألامم الغابرة

7- قوم  ve benzeri topluluk isimleri, manalarına nazaran cemi, lafızlarına nazaran müfret muamelesine tabi olabilirler.

قوم صالحون- ان بني فلان قوم صالح

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here