Arap dili, dünya dilleri içerisinde gerek en çok konuşulan dillerden olması gerekse de üzerinde en çok araştırma, inceleme yapılan dil olması açısından önem kazanmış, bu önemini günümüzde de sürdürmektedir.Arapça aynı zamanda İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in de dilidir.

Başta Kur’an olmak üzere İslam’ın temel kaynaklarını anlayabilme noktasında Arap diline vukuf önem arzetmektedir.Arap dili iki ana bölümde ele alınır.Bunlardan biri sözcüklerin türetim şekillerini ele alan Sarf, diğeri de genel anlamda bağımsız kelimelerin cümlede, cümlenin de kelam içerisindeki rollerini, kazandıkları şekilsel özellikleri ele alan Nahiv dalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here