MECELLE’NİN 30 MADDESİ

1. الفقه : العلم با لاحكام الشرعية العملية.
2. الأمور بمقاصدها.
3. الاعتبار في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
4. اليقين لا يزول بالشك.
5. الأصل إبقاء ما كان على ما كان.
6. الأصل براءة الذمة.
7. الأصل في الكلام الحقيقةُ.
8. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
9. الاجتهاد لا يُنْقَضُ بمثله. ) الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد. (
10. المشقة تَجْلِب التيسير.
11. الأمرُ إذا ضاقَ اتَّسَعَ.
12. لا ضرر ولا ضرار.
13. الضرورات تُبيحُ المحظوراتِ.
14. إذا زال المانع عاد الممنوع.
15. يُتَحمّل الضررُالخاصُ لدفع ضررٍعامّ.
16. درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
17. الاضطرار لا يُبطِلُ حقَّ غيره ( حق الغير )
18. العادة مُحَكّمة.
19. لا يُنكَر تغيرُ الأحكام بتغير الأزمان.
20. التعين بالعرف كالتعيين بالنص.
21. إذا بَطل الأصلُ يُصارُ إلى البدل.
22. لا يَتِمّ التَبَرّعُ إلا بالقبض. ( التَبَرّعُ لا يَتِمّ إلا بالقبض.)
23. التصرف على الرَعِيّة مَنُوطٌ بالمصلحة. ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. )
24. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
25. لا يُنسبُ إلى ساكتٍ قولٌ لكنَّ السكوتَ في مَعرِضِ الحاجةِ بيانٌ.
26. البينة للمدعي واليمين على من أنكر. ( الدليل على المُدّعي واليمين على من أنْكرَ )
27. الخراج بالضمان.
28. الغرم بالغنم.
29. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
30. من استعجل الشئَ قبل أوَانِهِ عُوقِب بِحِرْمانِه.

1. Fıkıh ilmi, şer’i ve ameli meseleleri bilmektir.
2. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
3. Akitlerde itibar maksat ve manayadır, sözlere değildir.
4. Kesin bilgi şüphe ile değerini kaybetmez.
5. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.
6. (Aleyhine delil olmadığı müddetçe) asl olan kişinin suçsuz olmasıdır.
7. Söylenen sözün hakiki manada kullanıldığı kabul edilir.
8. Bir konu ile ilgili nass varken ictihad yapılmaz.
9. Bir ictihad başka bir ictihadla bozulmaz.
10. (İslam Dini) zor durumda olanlara kolaylık gösterir.
11. (İslam Dini ) işi daralan kimseye genişlik tanır.
12. Zarara zararla karşılık verilmez.
13. Kaçınılmaz ihtiyaçlar (çaresizlikler) yasakları helal kılar.
14. Bir şeyin helalliğine engel olan şey ortadan kalkınca, helal tekrar ortaya çıkar.
15. Ammeyi ilgilendiren zararları ortadan kaldırmak için, ferdi zararlara katlanılır.
16. kötülükleri defetmek, fayda elde etmekten daha iyidir (daha öncedir).
17. Zaruret, başkasının hakkını iptal etmez.
18. Âdet hakem kılınır.
19. Zamanın değişmesiyle bazı hükümlerin değişeceği inkar edilemez.
20. Örf ile tayin nass ile tayin gibidir.
21. Aslın ödenmesi mümkün olmadığı zaman bedeli ödenir.
22. Hibe, ancak teslim almakla tamam olur.
23. Devlet başkanının halk üzerindeki tasarrufu, maslahata dayanır.
24. Bir kelama hakiki mana vermek imkansız olursa mecazi mana verilir.
25. Susana söz isnat edilmez. Fakat konuşması gereken yerde susması beyandır.
26. Delil getirmek davacıya, yemin etmek de inkar edene gerekir.
27. Bir şeyden faydalanmak, o şeyin telefinden doğacak zararı yüklenme karşılığındadır.
28. Zarar menfaatin karşılığıdır.
29. Başkasına ait bir mal üzerinde tasarruf yapmak üzere kimse emir veremez. (verilen emir batıldır.)
30. Kim bir şeyi vaktinden önce elde etmeye çalışırsa, (vakti gelince eline geçecek olan kazançtan) mahrum bırakılmakla cezalandırılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here